WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW COLUMNS FROM wp_icl_string_packages LIKE 'word_count'

WordPress database error: [Duplicate column name 'word_count']
ALTER TABLE wp_icl_string_packages ADD `word_count` VARCHAR(2000) DEFAULT NULL

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT DISTINCT s.id, s.name, s.context, st.status, s.gettext_context, st.value AS tra, st.mo_string AS mo_string, s.value AS orig FROM wp_icl_string_pages sp INNER JOIN wp_icl_string_urls su ON su.id = sp.url_id INNER JOIN wp_icl_strings s ON s.id = sp.string_id LEFT JOIN wp_icl_string_translations st ON s.id=st.string_id AND st.language=su.language AND s.language!=su.language WHERE (su.language='vi' and su.url='([^/]+)(?:/([0-9]+))?/?$') or (su.language='vi' and su.url IS NULL)

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format', 'translation_priority') AND tr.object_id IN (4171) ORDER BY t.name ASC

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_icl_strings`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_icl_strings`

ABC TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỶ LUẬT LAO ĐỘNG CHO CBCNV CÔNG TY – Công ty Cổ phần ABC Việt Nam

Uncategorized

ABC TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỶ LUẬT LAO ĐỘNG CHO CBCNV CÔNG TY

Vào lúc 13h30 ngày 09/07/2019 Công ty Cổ phần ABC Việt Nam tổ chức buổi Tập huấn về Xử lý kỷ luật lao động với sự tham dự của toàn thể Ban Giám đốc, các trưởng/phó bộ phận và nhân viên trong Công ty.

Nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty nắm được các quy định của pháp luật lao động về các hình thức xử lý kỷ luật lao động, Lãnh đạo Công ty đã mời TS luật học Đỗ Ngân Bình – Phó giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý trường ĐH Luật Hà Nội đến đào tạo, chia sẻ.

Tại buổi tập huấn, người lao động được phổ biến các trách nhiệm của bản thân bao gồm việc tuân thủ kỷ luật và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nắm được các quy định trong Nội quy lao động của công ty bao gồm Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trật tự trong doanh nghiệp; an toàn vệ sinh lao động; trách nhiệm bảo vệ tài sản, bí mật và lợi ích của công ty và đặc biệt đi sâu về các quy định của hành vi tiêu cực, gian lận; bên cạnh đó là các nội dung về xử lý kỷ luật lao động khi người lao động không tuân thủ các quy định trên.

Việc phổ biến kiến thức, nhất là kiến thức pháp luật lao động là đặc biệt quan trọng phục vụ mục đích quản lý trật tự trong doanh nghiệp. Khi người lao động am hiểu về các quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp sẽ giúp tránh các suy nghĩ, hành vi tiêu cực để công việc có được kết quả tốt nhất.

Công ty ABC sẽ thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn tương tự để tất cả người lao động biết được quyền và nghĩa vụ của bản thân vì mục đích phát triển chung của Công ty.

Recent Posts

Recent Comments

  Archives

  Categories

  Meta

  Add to cart

  WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
  SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

  WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
  SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

  WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
  SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

  WordPress database error: [The table 'wp_icl_string_pages' is full]


  WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
  SELECT DISTINCT s.id, s.name, s.context, st.status, s.gettext_context, st.value AS tra, st.mo_string AS mo_string, s.value AS orig FROM wp_icl_string_pages sp INNER JOIN wp_icl_string_urls su ON su.id = sp.url_id INNER JOIN wp_icl_strings s ON s.id = sp.string_id LEFT JOIN wp_icl_string_translations st ON s.id=st.string_id AND st.language=su.language AND s.language!=su.language WHERE (su.language='vi' and su.url='([^/]+)(?:/([0-9]+))?/?$') or (su.language='vi' and su.url IS NULL)