Đào tạo

ABC TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỶ LUẬT LAO ĐỘNG CHO CBCNV CÔNG TY

Vào lúc 13h30 ngày 09/07/2019 Công ty Cổ phần ABC Việt Nam tổ chức buổi Tập huấn về Xử lý kỷ luật lao động với sự tham dự của toàn thể Ban Giám đốc, các trưởng/phó bộ phận và nhân viên trong Công ty.

Nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty nắm được các quy định của pháp luật lao động về các hình thức xử lý kỷ luật lao động, Lãnh đạo Công ty đã mời TS luật học Đỗ Ngân Bình – Phó giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý trường ĐH Luật Hà Nội đến đào tạo, chia sẻ.

Tại buổi tập huấn, người lao động được phổ biến các trách nhiệm của bản thân bao gồm việc tuân thủ kỷ luật và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nắm được các quy định trong Nội quy lao động của công ty bao gồm Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trật tự trong doanh nghiệp; an toàn vệ sinh lao động; trách nhiệm bảo vệ tài sản, bí mật và lợi ích của công ty và đặc biệt đi sâu về các quy định của hành vi tiêu cực, gian lận; bên cạnh đó là các nội dung về xử lý kỷ luật lao động khi người lao động không tuân thủ các quy định trên.

Việc phổ biến kiến thức, nhất là kiến thức pháp luật lao động là đặc biệt quan trọng phục vụ mục đích quản lý trật tự trong doanh nghiệp. Khi người lao động am hiểu về các quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp sẽ giúp tránh các suy nghĩ, hành vi tiêu cực để công việc có được kết quả tốt nhất.

Công ty ABC sẽ thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn tương tự để tất cả người lao động biết được quyền và nghĩa vụ của bản thân vì mục đích phát triển chung của Công ty.

Recent Posts

Recent Comments

    Archives

    Categories

    Meta

    Add to cart