Thông tin

Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 2020

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG 2020

Ngày 19/9/2020, Công ty Cổ phần ABC Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Đào tạo, kiểm định, đo kiểm môi trường – Chi nhánh bảo hộ lao động tổ chức lớp huấn luyện, hướng dẫn công tác ATVSLĐ, cấp Giấy chứng nhận và Thẻ an toàn lao động cho các cán bộ, nhân viên, công nhân làm việc thuộc các nhóm theo quy định của pháp luật.

Theo cương trình huấn luyện, các học viên đã được huấn luyện, hướng dẫn, phổ biến chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác an toàn lao động, đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động.

 

 

 Tham dự buổi huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động bao gồm có giảng viên và các cán bộ lãnh đạo, nhân viên công nhân viên Công ty Cổ phần ABC Việt Nam.

Trong quá trình học tập, học viên đã sôi nổi thảo luận, trao đổi các vấn đề còn vướng mắc tại đơn vị về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Sau khóa huấn luyện, các học viên được trang bị những kiến thức về quyền và nghĩa vụ về an toàn lao động, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động và người lao động; những chính sách và chế độ về việc bảo hộ lao động cho người lao động. Biết được cách đề phòng những yếu tố gây nguy hiểm ảnh hưởng, gây chấn thương trong lao động; các kiến thức về đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động để từ đó định hướng và tìm ra những biện pháp hợp lý, kịp thời để khắc phục những rủi ro đó.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ABC VIỆT NAM

Recent Posts

Recent Comments

    Archives

    Categories

    Meta

    Add to cart