Cám GD17L

Bột cá cao đạm, bột đậu nành cao đạm, cám gạo sấy, bột ngô, bột tấm, lysine, methionin, enzyme…và các phụ gia khác

Description

 Hỗn hợp cao cấp GD17L
– Dùng cho Gà đẻ.
– Hàm lượng Prôtêin 17%.
– Sản phẩm giúp Gà đẻ trứng to, tỷ lệ đẻ cao, chất lượng vỏ trứng tốt, tỷ lệ  ấp nở cao và tuổi đẻ dài.

Bột cá cao đạm, bột đậu nành cao đạm, cám gạo sấy, bột ngô, bột tấm, lysine, methionin, enzyme…và các phụ gia khác

Recent Posts

Recent Comments

    Archives

    Categories

    Meta

    Add to cart