WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW COLUMNS FROM wp_icl_string_packages LIKE 'word_count'

WordPress database error: [Duplicate column name 'word_count']
ALTER TABLE wp_icl_string_packages ADD `word_count` VARCHAR(2000) DEFAULT NULL

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT DISTINCT s.id, s.name, s.context, st.status, s.gettext_context, st.value AS tra, st.mo_string AS mo_string, s.value AS orig FROM wp_icl_string_pages sp INNER JOIN wp_icl_string_urls su ON su.id = sp.url_id INNER JOIN wp_icl_strings s ON s.id = sp.string_id LEFT JOIN wp_icl_string_translations st ON s.id=st.string_id AND st.language=su.language AND s.language!=su.language WHERE (su.language='vi' and su.url='/') or (su.language='vi' and su.url IS NULL)

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('translation_priority') AND tr.object_id IN (6) ORDER BY t.name ASC

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_icl_strings`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_icl_strings`

Công ty Cổ phần ABC Việt Nam

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tm.meta_value FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN wp_icl_translations icl_t ON icl_t.element_id = tt.term_taxonomy_id AND icl_t.element_type IN ('tax_product_cat') LEFT JOIN wp_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id AND tm.meta_key = 'order') WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') AND ( ( icl_t.element_type IN ('tax_product_cat') AND ( icl_t.language_code = 'vi' OR 0 ) ) OR icl_t.element_type NOT IN ('tax_product_cat') OR icl_t.element_type IS NULL ) GROUP BY t.term_id ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN wp_icl_translations icl_t ON icl_t.element_id = tt.term_taxonomy_id AND icl_t.element_type IN ('tax_category') WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND ( ( icl_t.element_type IN ('tax_category') AND ( icl_t.language_code = 'vi' OR 0 ) ) OR icl_t.element_type NOT IN ('tax_category') OR icl_t.element_type IS NULL ) ORDER BY t.name ASC

Trang chủ

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Sứ mệnh

Cung cấp sản phẩm thức ăn chăn nuôi chất lượng tốt nhất với giá cả hợp lý nhất; trở thành đối tác chuyên nghiệp và tin cậy của khách hàng

Tầm nhìn

Hướng tới dẫn đầu ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi trong tương lai, Thuộc top đầu các nhà cung cấp nguyên phụ liệu thức ăn chăn nuôi

Giá trị cốt lõi

- Khách hàng là trọng tâm
- Chất lượng sản phẩm tốt nhất
- Nền tảng tài chính vững vàng
- Đội ngũ nhân sự uy tín, trung thực, nhiệt tình

Văn hóa công ty

Luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu, lấy đội ngũ CBCNV làm nền tảng, bằng sự cống hiến và tận tụy, tạo ra các giá trị gia tăng cho khách hàng.

Thương hiệu sản phẩm

Thương hiệu ABC

Thương hiệu ABC

ABC đem đến các sản phẩm thức ăn chăn nuôi cao cấp với nguyên liệu chất lượng chọn lọc, giúp vật nuôi lớn nhanh, khỏe mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.
Xem chi tiết

THƯƠNG HIỆU HOÀNG PHÁT

THƯƠNG HIỆU HOÀNG PHÁT

ABC đem đến các sản phẩm thức ăn chăn nuôi cao cấp với nguyên liệu chất lượng chọn lọc, giúp vật nuôi lớn nhanh, khỏe mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.
Xem chi tiết

Nguyên phụ liệu

Nguyên phụ liệu

ABC đem đến các sản phẩm thức ăn chăn nuôi cao cấp với nguyên liệu chất lượng chọn lọc, giúp vật nuôi lớn nhanh, khỏe mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.
Xem chi tiết
Sản phẩm nổi bật

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('product_visibility') ORDER BY t.name ASC

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id, tm.meta_value FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id LEFT JOIN wp_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.term_id AND tm.meta_key = 'order') WHERE tt.taxonomy IN ('product_type', 'product_visibility', 'product_cat', 'product_tag', 'product_shipping_class', 'translation_priority', 'product_brand') AND tr.object_id IN (4428, 4434, 4439, 4444, 4449, 4454, 4463, 4464, 4469, 4479) GROUP BY t.term_id, tr.object_id ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC

kiến thức chăn nuôi

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space… (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format', 'translation_priority') AND tr.object_id IN (1491, 4097, 4110, 4116) ORDER BY t.name ASC

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space… (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format', 'translation_priority') AND tr.object_id IN (4186, 4491, 4493) ORDER BY t.name ASC

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space… (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format', 'translation_priority') AND tr.object_id IN (151, 154, 160, 1409) ORDER BY t.name ASC

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space… (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format', 'translation_priority') AND tr.object_id IN (1396, 4123, 4160, 4164) ORDER BY t.name ASC

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space… (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format', 'translation_priority') AND tr.object_id IN (4080, 4085, 4180) ORDER BY t.name ASC

Tin tức & Sự kiện

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format', 'translation_priority') AND tr.object_id IN (3930, 4002, 4133, 4171) ORDER BY t.name ASC

ABC TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỶ LUẬT LAO ĐỘNG CHO CBCNV CÔNG TY

Vào lúc 13h30 ngày 09/07/2019 Công ty Cổ phần ABC Việt Nam tổ chức buổi Tập huấn về Xử lý kỷ luật lao động với sự tham dự của toàn thể Ban Giám đốc, các trưởng/phó bộ phận và nhân viên trong Công ty. Nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ...
Đọc tiếp »

Thư viện ảnh

VIDEO CLIPS

Đối tác

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format', 'translation_priority') AND tr.object_id IN (4191, 4496) ORDER BY t.name ASC

Recent Posts

Recent Comments

  Archives

  Categories

  Meta

  Add to cart

  WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
  SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

  WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
  SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

  WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
  SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

  WordPress database error: [The table 'wp_icl_string_pages' is full]


  WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_3aa_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
  SELECT DISTINCT s.id, s.name, s.context, st.status, s.gettext_context, st.value AS tra, st.mo_string AS mo_string, s.value AS orig FROM wp_icl_string_pages sp INNER JOIN wp_icl_string_urls su ON su.id = sp.url_id INNER JOIN wp_icl_strings s ON s.id = sp.string_id LEFT JOIN wp_icl_string_translations st ON s.id=st.string_id AND st.language=su.language AND s.language!=su.language WHERE (su.language='vi' and su.url='/') or (su.language='vi' and su.url IS NULL)