Thông tin

Công ty cổ phần ABC Việt Nam đặt văn phòng đại diện mới tại Hà Nội

Chúc mừng ngày Văn phòng đại diện mới của Công ty cổ phần ABC Việt Nam tại Hà Nội chính thức đi vào hoạt động.
Đây là bước đầu tiên đánh dấu sự phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần ABC Việt Nam cho mục tiêu những năm tới !!!
Văn phòng đại diện đặt tại : Tầng 6 – 16A Văn Cao – Liễu Giai – Ba Đình – Hà Nội.
  

CÔNG TY CỔ PHẦN ABC VIỆT NAM

Recent Posts

Recent Comments

    Archives

    Categories

    Meta

    Add to cart