Thông tin

ĐẠI HỘI ĐẢNG CHI BỘ CÔNG TY CP ABC VIỆT NAM LẦN THỨ II

Sau 0,5 ngày làm việc với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Trí tuệ – Đổi mới”,  chiều 5/6, Đại hội Đảng chi bộ Công Ty CP ABC Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thảo luận các văn kiện Đại hội 13 của Đảng và Đại hội 19 của Đảng bộ Tỉnh tại Đại hội đảng bộ các cấp, lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện đại hội; Tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Đại hội, đã bầu ra ban chi ủy khóa II nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 đồng chí: Đ/c Đoàn Minh Lăng, Đ/c Nguyễn Thị Nhung, Đ/c Trần Thị Thúy, Đ/c Nguyễn Thị Duyên và Đ/c Trần Xuân Ước. Trong đó Đ/c Đoàn Minh Lăng là Bí thư chi bộ, đ/c Trần Xuân Ước là Phó bí thư chi bộ

Đại hội đã bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI là đồng chí Đoàn Minh Lăng.

Nghị quyết Đại hội đã được 100% đại biểu dự Đại hội thông qua. Đại hội cũng đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản mà Chi bộ phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể là:

– Giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh có thành tích tiêu biểu cấp huyện; phấn đấu trở thành Chi bộ có thành tích tiêu biểu được tỉnh biểu dương.

– Hàng năm: 100% đảng viên trong chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% số đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có thành tích tiêu biểu được cấp ủy cấp trên biểu dương, khen thưởng.

– Mỗi năm phát triển từ  2 – 4 đảng viên mới.

– Giữ vững danh hiệu Cơ quan văn hóa; không có Đảng viên vi phạm pháp luật.

– Hàng năm: Công đoàn cơ sở công ty đạt xuất sắc, vững mạnh được các cấp khen thưởng.

– Tập trung chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26 đề ra.

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ABC VIỆT NAM

Recent Posts

Recent Comments

    Archives

    Categories

    Meta

    Add to cart