Thông tin

Bản tin “Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2019 và chương trình hành động năm 2020” Công ty Cổ phần ABC Việt Nam

Ngày 19/01/2019, Công ty Cổ phần ABC Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Chương trình hành động năm 2020.

Hội nghị đã đánh giá các mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2019, theo đó doanh thu của Công ty năm 2019 là 3.249 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân đầu người đạt 10,9 triệu đồng.

Hội nghị đã tiếp thu ý kiến đóng góp của Ông Phạm Văn Tiệp, Chánh Văn phòng Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản Việt Nam và ông Nguyễn Như Sơn, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình trong xây dựng nhiệm vụ, chương trình hành động của Công ty năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Dịu – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã trân trọng cảm ơn sâu sắc những ý kiến đóng góp của các vị đại biểu khách mời và ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích nổi bật của các phòng ban trong Công ty đã đạt được trong năm 2019 và xây dựng chương trình hành động cho Công ty năm 2020 thực hiện các mặt hoạt động trong điều hành SXKD trong tình hình mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch, chương trình đề ra.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Công ty đã tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất, được nhận giấy khen của Tổng Giám đốc Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ABC VIỆT NAM

Recent Posts

Recent Comments

    Archives

    Categories

    Meta

    Add to cart